به روزترین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver)

تحلیل تکنیکال و فاندمانتال نقره (XAGUSD) - 12 سپتامبر 2023

همزمان با تقویت دلار و عملکرد ضعیف چین و از سوی دیگر با توجه به اینکه چشم‌انداز تقاضای صنعتی به‌ویژه  به دلیل بحث‌های پیرامون طرح‌هایی مانند «توافق جدید سبز» نامشخص است، نقره در حال پیشروی هرچه بیشتر به سمت حمایت مهم 22.293 است. به طور خلاصه، بازار نقره با رکود مواجه شده و معامله گران را با معمای مسیر آینده خود در مجادله گذاشته است. در حالی که نزول تا 22.293 دلار محتمل است، بازار خود را در یک چرخه محدود دامنه تکراری گرفتار می‌بیند که برای مدت طولانی ادامه داشته است. با این حال، محدوده 22.293 یک مانع بزرگ می‌تواند در مسیر نزول نقره ایجاد شود و این محدوده به عنوان کف بالقوه عمل کند. 

از منظر تکنیکالی، در ادامه مسیر در صورتیکه داده‌های تورمی (PCI) در روز چهارشنبه 13 سپتامبر یاری کند  نقره می تواند یک اصلاح رو به بالا به سمت 23.251 و 23.402  داشته باشد.تا زمانیکه نقره نتواند بالای 23.402 تثبیت دهد، هر افزایشی، یک فرصت فروش به سمت محدوده 22.298 و 22.233 خواهد بود.
در صورتیکه نقره بتواند بالای 23.402 ماندگار شود، می‌تواند تا محدوده‌های 23.716 و 23.905 بالا بیاید.

تحلیل نقــــره (XAGUSD) - 12 سپتامبر 2023
تحلیل نقــــره (XAGUSD) - 12 سپتامبر 2023