به دلیل این پیچیدگی های روزافزون، تریدرهای بازار فارکس همواره به ...

در یک استراتژی که میزان ریسک به ریوارد مناسبی دارد، غالبا ...

در این مقاله قصد داریم قوانینی که تیم های اتومبیل رانی ...

چه درباره یک ماشین حساب ساده ی قدیمی صحبت کنیم و ...

نمودار دات پلات فدرال رزرو که هر سه ماه یکبار بروز ...

سوگیری به معنای تمایل فرد به جانبداری از یک نظریه یا ...

رویدادهای ژئوپلیتیک تاثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس دارند و اغلب، ...

استراتژی کاهش ارزش پول devaluation می تواند یک استراتژی هوشمندانه برای ...

بسیاری کارشناسان معتقدند که برای محافظت از سرمایه در برابر تورم ...