اخبار مهم اقتصادی فارکسیکی از مهمترین ویژگی‌های بازار فارکس این است ...

شاخص قیمت تولید کننده PPI چیستشاخص قیمت تولید کننده PPI یا ...

کاربرد شاخص اعتماد مصرف کننده CCI در سرمایه‌گذاریشاخص اعتماد مصرف کننده ...

شاخص نرخ بیکاری چه تاثیری بر فارکس دارند؟شاخص نرخ بیکاری (unemployment ...

تولید ناخالص داخلی GDPتولید ناخالص داخلی GDP یا (Gross Domestic Product) ...

شاخص خرده فروشی چیست؟شاخص خرده فروشی (retail sales)، شاخصی اقتصادی است ...

آموزش کامل تحلیل فاندامنتال فارکستحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) یا تحلیل بنیادین، ...

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟تقویم اقتصادی فارکس اصلی‌ترین ابزاری است که در ...