پولبک (Pullback) یکی از روش‌های معامله در بازارهای مالی است که ...

کندل چکش و مردآویزانچکش و مرد آویزان به انگلیسی به ترتیب ...

مثلث ها یکی از مشهورترین الگوهای نموداری که در تحلیل تکنیکال ...

امواج الیوت، الگوهای قابل تشخیص در نمودار قیمت هستند که بر ...

استراتژی‌های متنوعی برای موفقیت در بازار فارکس وجود دارند و شما ...

الگوی پروانه یک الگو از مجموع الگو های هارمونیک که با ...

فیلترنویسی در بورس به معنای استفاده از الگوریتم‌ها و قوانین برنامه ...

1.فیلترینگ چرخه قیمتیکی از کاربرد میانگین های متحرک در هموارسازی داده ...