1.فیلترینگ چرخه قیمتیکی از کاربرد میانگین های متحرک در هموارسازی داده ...

بازارهای مالی بر اساس یک سری الگوها و فازها حرکت می ...

در این مقاله شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:تئوری داو ...

با رشد تکنولوژی و افزایش دسترسی عموم مردم جهان به اینترنت ...

شاخص­ های اقتصادی مرتبط با بازار ها الاخصوص بازار فارکس بسیار ...

هر چند قیمت مهمترین پارامتر بررسی رفتار بالقوه ی در آینده ...

نمودار نقطه و شکل (یا نمودار علت و معلول)اغلب افراد فعال ...

الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمتی هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی ...

در این مقاله، بررسی جامع الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال ...