Web3

برادر ایلان ماسک ادعا می کند که اخلاق و شیوه Web3 می تواند در امور بشردوستانه مفید باشد

برادر ایلان ماسک ادعا می کند که Web3 می تواند 100 میلیارد دلار در سال برای این بخش باز کندکیمبال ماسک، مبتکر و بینا، عضو هیئت مدیره شرکت تسلا و اسپیس ایکس، مطمئن است که اخلاق و شیوه های Web3 می تواند در امور بشردوستانه مفید باشد.

کیمبال ماسک در توییتر به اشتراک گذاشته است که اجرای Web3 در امور بشردوستانه می‌تواند سرمایه‌های دوازده رقمی را برای بخش بشردوستی باز کند.

این مبلغ چشمگیر را می توان فقط در ایالات متحده به حجم پول در این حوزه اضافه کرد، چه رسد به کشورهای دیگر. آوردن ابزارهای غیرمتمرکز به خیریه می تواند به میزان قابل توجهی کارایی منابع را ارتقا دهد. یعنی ابزارهای Web3 عناصر غیرضروری بوروکراسی را از این حوزه پرطرفدار حذف می‌کنند.

مخاطبان توییتر آقای ماسک با اظهارات او موافق بودند، در حالی که برخی از مفسران اضافه کردند که ابزارهای وب 3 می توانند فساد – نه تنها بوروکراسی – را از بشردوستی حذف کنند.

در سال 2021، بسیاری از ابتکارات خیریه به نحوی از ابزار Web3 استفاده می کنند. به طور معمول، بنیادهای خیریه بزرگ، ارزهای دیجیتال رایج را به عنوان ابزار پرداخت اضافه می کنند.

همانطور که قبلا توسط U.Today پوشش داده شد، پروژه DeFi Munch یک پلتفرم هدفمند برای گروه خیریه The Giving Block ایجاد کرد که دارای 200 موسسه غیرانتفاعی است.

همچنین، بسیاری از محصولات NFT در حال برگزاری هدایای خیریه هستند. یعنی، Binance و Tron مورد حمایت APENFT به میزبانی مشترک خیریه رمز و راز رویداد جعبه را به حمایت از سازمان های خیریه زیست محیطی یک درخت کاشته و بنیاد کلنسی کوآلا.