تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 02 تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI خدماتی و تولیدی استرالیا در ساعت 02:30، PMI تولیدی و خدماتی ژاپن در ساعت 04:00، خرده فروشی بریتانیا در ساعت 09:30، PMI تولیدی و خدماتی حوزه یورو در ساعت 11:30، PMI تولیدی و خدماتی بریتانیا در ساعت 12:00 و PMI تولیدی و خدماتی ایالات متحده در ساعت 17:15.

 • پیش بینی می شود خرده فروشی بریتانیا در ماه می 0.1% افزایش را در مقابل 0.5% افزایش ماه آوریل ثبت کند. پیش بینی برای خرده فروشی در اشل سالانه نیز کاهش 4.4 درصدی است که از 3.0% کاهش قرائت قبلی بیشتر است.
  پیش بینی برای خرده فروشی خالص نیز 0.2% افزایش در مقابل 0.8% افزایش قبلی است.

پیش بینی ها برای PMI های امروز در ماه ژوئن (خوانش مقدماتی) به گزارش S&P Global به شرح زیر است:

 • پیش بینی می شود pmi تولیدی استرالیا در ماه ژوئن برابر با 48.1 در مقابل 48.4 ماه قبل از آن باشد.
  پیش بینی برای PMI تولیدی کاهشی و 50.1 در مقابل 52.1 ماه می است.
 • پیش بینی می شود PMI  تولیدی ژاپن در ماه ژوئن تقریبا بدون تغییر و 50.7 در مقابل 50.6 ماه قبل از آن باشد. پیش بینی برای PMI خدماتی افزایش و 56.2 در مقابل 55.9 ماه قبل از آن است.

 • بنا به پیش بینی، pmi تولیدی حوزه یورو در ماه ژوئن  44.2 در مقابل 44.8 ماه قبل از آن خواهد بود.
  از طرفی، پیش بینی برای PMI خدماتی افزایشی  و 55.5 در مقابل 55.1 ماه می است.

 • پیش بینی می شود pmi تولیدی بریتانیا در ماه ژوئن کاهشی و 46.9 در مقابل 47.1 باشد. پیش بینی برای pmi خدماتی تقریبا مشابه ماه قبل و 55.1 در برابر 55.2 است.

 • بنا به پیش بینی pmi تولیدی ایالات متحده در ماه ژوئن  کاهش داشته و به 47.9 در برابر48.4 ماه قبل از آن می رسد. پیش بینی برای PMI خدماتی تقریبا مشابه ماه قبل و 55.0 در مقابل 54.9 ماه می است.