تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: حقوق و دستمزد غیر کشاورزی و میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده در ماه می شاهد افزایش 1000 شغل در مقابل افزایش 253 هزار مورد ماه آوریل باشد.
    پیش بینی برای حقوق و دستمزد غیر کشاورزی بخش خصوصی نیز افزایش کمتر نسبت به ماه قبل و 29 هزار در مقابل 230 هزار شغل ایجاد شده است.
  • بنا به پیش بینی، میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ماه می 0.4% افزایش را در مقابل افزایش 0.5 درصدی ماه آوریل ثبت خواهد کرد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه می فراتر از انتظارات ظاهر شد و 339 هزار شغل ایجاد کرد که از تعداد شغل های ایجاد شده در ماه آوریل نیز بیشتر بود. در پی انتشار داده ها دلار تقویت شد و سهام صعودی بازگشایی شدند.
  •  بخش خصوصی نیز 283 هزار شغل ایجاد کرد که از ماه آوریل و انتظار تحلیل گران بیشتر بود.
  • میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ماه می کمتر از انتظار و ماه قبل و به میزان 0.3% رشد کرد. رشد کمتر از انتظار دستمزدها این امیدواری را ایجاد کرده که ممکن است فدرال رزرو افزایش نرخ را در ماه ژوئن متوقف کند.