تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 15 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI خدماتی کایکسین چین در ساعت 05:15، خرده فروشی اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • بنا به پیش بینی، شاخص مدیران خرید چین ماه آوریل در بخش خدمات شاهد کاهش بوده و به 56.5 در مقابل 57.8 ماه مارس خواهد رسید.
  • انتظار می رود شاخص خرده فروشی حوزه یورو در ماه مارس 0.1% افزایش را در مقابل کاهش 0.8 درصدی فوریه ثبت کند.
  • بنا به پیش بینی، حقوق و دستمزد غیر کشاورزی -که شغل های ایجاد شده در تمامی بخش های اقتصاد آمریکا منهای بخش کشاورزی در طول ماه مورد نظر را ارائه می دهد- در ماه آوریل 23 هزار مورد در مقابل 236 هزار مورد ماه مارس خواهد بود که در اینصورت، بر فشردگی بازار کار مهر تاییدی خواهد زد.
  • همچنین پیش بینی می شود که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در بخش خصوصی، 10 هزار کاهش را در مقابل 189 هزار مورد افزایش ماه مارس ثبت کند.
  • پیش بینی می شود متوسط دستمزد ساعتی -که میانگین تغییرات دستمزد ساعتی در اغلب صنایع غیرکشاورزی را نشان می دهد- در ماه آوریل 0.4% در مقابل 0.3% ماه مارس افزایش داشته باشد. افزایش دستمزدها می تواند در آینده منجر به تشدید تورم شود.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • شاخص PMI خدماتی چین در ماه آوریل کمتر از پیش بینی و ماه قبل ظاهر شد و به 56.4 رسید.

  • خرده فروشی حوزه یورو در ماه مارس بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 1.2% کاهش یافت.

  • حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده در ماه آوریل 253 هزار شغل ایجاد کرد که بسیار فراتر از انتظارات بود و نشان داد که بازار کار علیرغم چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو، همچنان منعطف است. از طرفی آمار دو ماه اخیر یعنی فوریه و مارس نیز بازنگری شد و در نتیجه در مجموع دو ماه، 149 هزار شغل کمتر از گزارشات قبلی ایجاد شده است. در نتیجه این گزارش، دلار و سهام جهانی افزایش یافتند.

  • حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بخش خصوصی نیز بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و 230 هزار شغل ایجاد کرد. در پی داده های بازار کار، ترس از رکود کمرنگ شد.

  • دستمزد متوسط ساعتی ایالات متحده در اشل سالانه  4.4% افزایش یافت که از پیش بینی بیشتر بود.