تقویم اقتصادی جمعه 17 تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی جمعه 17 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 17 تیر ماه 1401


1 هزینه های مصرف کننده اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. این یکی از مهمترین معیارهای سلامت اقتصادی به دلیل تأثیر موجی گسترده ای است که خرید مصرف کننده در اقتصاد ایجاد می کند.

2 این به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است – افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در کشور خریداری می کنند.

3 پیش‌بینی‌ها به‌عنوان مبنای کمیسیون اروپا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و روند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با اقدامات ریاضتی بالقوه و سایر کاهش هزینه‌های اجباری عمل می‌کنند.

4 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

5 آمار بازار کار کانادا تأثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد و رقم تغییر اشتغال بیشترین وزن را دارد. بین میزان افرادی که کار می کنند و مصرف همبستگی معنی داری وجود دارد که بر تورم و تصمیمات بانک کانادا در مورد نرخ تاثیر می گذارد و به نوبه خود باعث جابجایی دلار کانادا می شود. ارقام واقعی که از اجماع پیشی می‌گیرند، معمولاً صعودی CAD هستند و بازارهای ارز معمولاً به طور پیوسته و پیوسته در پاسخ به انتشار واکنش نشان می‌دهند.

6 نرخ بیکاری منتشر شده توسط اداره آمار کانادا، تعداد کارگران بیکار تقسیم بر کل نیروی کار غیرنظامی است. این یک شاخص پیشرو برای اقتصاد کانادا است. اگر نرخ افزایش یابد، نشان دهنده عدم گسترش در بازار کار کانادا است. در نتیجه، افزایش منجر به تضعیف اقتصاد کانادا می شود. به طور معمول، کاهش رقم برای CAD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که افزایش به صورت منفی یا نزولی دیده می شود.

7 میانگین درآمد ساعتی منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قابل توجهی از تورم هزینه نیروی کار و تنگنای بازارهای کار است. هیئت فدرال رزرو هنگام تعیین نرخ بهره توجه زیادی به آن می کند. خواندن بالا نیز برای دلار مثبت است، در حالی که خواندن پایین منفی است.

8 غیرکشاورزی که توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شده است، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته را در تمام مشاغل غیر کشاورزی نشان می دهد. تغییرات ماهانه در حقوق و دستمزد به دلیل ارتباط زیاد آن با تصمیمات سیاست های اقتصادی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی می تواند بسیار بی ثبات باشد. این عدد همچنین در ماه‌های آینده در معرض بررسی‌های قوی قرار خواهد گرفت و این بررسی‌ها همچنین تمایل دارند که نوسانات را در تابلوی فارکس ایجاد کنند. به طور کلی، نرخ بالای دلار به عنوان مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خوانش پایین به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود، اگرچه بررسی های ماه های گذشته و نرخ بیکاری به اندازه رقم اصلی مرتبط هستند، و بنابراین واکنش بازار بستگی به این دارد که چگونه بازار همه آنها را دارایی می کند.

9 نرخ بیکاری منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده درصدی است که از تقسیم تعداد کارگران بیکار بر کل نیروی کار غیرنظامی افزایش می یابد. این نشان دهنده درصد افرادی است که به طور فعال به دنبال کار هستند و مایل به کار هستند. معمولاً از آنجایی که نرخ بالاتری در اقتصادهای رکود دیده می شود، در حالی که برعکس، یک اقتصاد در حال رشد شاهد کاهش نرخ بیکاری خود است. بنابراین، کاهش این رقم برای دلار مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می‌شود، در حالی که افزایش به‌عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می‌شود

10 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.