تقویم اقتصادی جمعه 22 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 22 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تولیدات کارخانه ای بریتانیا در ساعت 09:30، GDP دوره ای بریتانیا در ساعت 09:30 و شاخص احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود تولیدات کارخانه ای بریتانیا در ماه مارس 0.1% کاهش را در مقابل بدون تغییر ماه فوریه ثبت کند.
  • بنا به پیش بینی اقتصاددانان، gdp دوره ای بریتانیا در سه ماهه اول 2023، 0.1% کاهش را در مقابل 0.1% افزایش دوره قبل ثبت می کند.
  • پیش بینی می شود احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه می (قرائت اولیه) به 62.8 در مقابل 63.5 ماه آوریل کاهش یابد.
  • همچنین پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده نیز کاهش و رسیدن به 59.7 در مقابل 60.5 آوریل است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • شاخص gdp بریتانیا در سه ماهه اول سال 2023 رشد 0.1 درصدی را تجربه کرد. این افزایش علیرغم کاهش 0.3 درصدی ماه مارس ثبت شد.
  • شاخص تولیدات صنعتی بریتانیا در ماه مارس بر خلاف انتظارات ظاهر شد و رشد 0.7 درصدی را ثبت کرد. در پی داده های بریتانیا، پوند افزایش یافت.
  • احساسات مصرف کننده ایالات متحده در ماه می به 57.7 رسید که کمترین میزان در شش ماه گذشته است. 
  • انتظارات مصرف کننده نیز به 53.4 کاهش یافت.