تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تراز تجاری اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، احساسات و انتظارات مصرف کننده ایالات متحده به گزارش دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه می کاهش یافته و به منفی 14.8 میلیارد یورو در مقابل منفی 7.1 میلیارد یوروی ماه آوریل برسد.
  • بنا به پیش بینی، احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان -که برآورد مصرف کننده از شرایط حال حاضر و آینده اقتصاد را به دست می دهد- در ماه جولای بهبود یافته و به 69.3 در مقابل 64.4 ماه ژوئن برسد.
  • پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده -که تخمین مصرف کننده از وضعیت مالی و اقتصادی اش در 12 ماه آینده را نشان می دهد-  نیز افزایشی و 65.8 در مقابل 61.5 ماه ژوئن است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تراز تجاری اتحادیه اروپا بسیار بهتر از پیش بینی ها و منفی 0.9 میلیارد یورو ثبت شد.
  • احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه جولای (قرائت اولیه) بهتر از پیش بینی و 72.6 در مقابل 64.4 ماه قبل ثبت شد که بالاترین حد در دو سال اخیر است.
  • قرائت اولیه انتظارات مصرف کننده ایالات متحده در ماه جولای نیز فراتر از انتظارات و 69.4 در مقابل 61.5 ماه ژوئن ثبت شد.
  • در پی نتایج درآمدی قوی بانک ها و شرکت های بیمه، شاخص های وال استریت افزایش یافت.