تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص CPI و Core CPI اتحادیه اروپا در ساعت 13:30، شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو ایالات متحده در ساعت 16:45 و انتظارات و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

 • پیش بینی ها نشان می دهد تغییر تورم و تورم خالص مصرف کننده اتحادیه اروپا نسبت به ماه قبل ثابت و  در عدد %0.8 باقی بماند.
 • پیش بینی می شود شاخص تولید صنعتی فدرال رزرو در ماه فوریه که برای ارزیابی تورم و بخش تولید کشور به کار می رود، نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به %0.1 در مقابل %0.0 ماه قبل برسد.
 • پیش بینی می شود شاخص احساسات مصرف کننده که نمایی از برآورد مصرف کننده آمریکایی از قدرت اقتصاد و چشم انداز آن در اختیار می دهد، نسبت به ماه قبل کاهش اندکی را تجربه کرده و به 66.8 در مقابل 67.0 ماه ژانویه برسد.
  افزایش شاخص به ویژه در مورد خریدهای بزرگ مصرف کننده، می تواند نشانه ای از رشد فعالیت مصرف کننده و در نتیجه رشد تورم باشد.
 • پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نیز کاهشی بوده و 64.4 در مقابل 64.7 ماه قبل است. خوانش کمتر ممکن است نتیجه شرایط نامطلوب فعلی باشد و همچنین کاهش فعالیت مصرف کننده در آینده را پیش بینی کند. 

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • امروز بازارها به خبر درخواست سازماندهی مجدد بانک سیلیکون ولی تحت قانون ورشکستگی واکنش نشان دادند و بسته های حمایتی از بانک ها نیز نتوانست اعتماد را به سرمایه گذاران بازگرداند.
  در پی این آشفتگی، نفت، دلار و سهام جهانی سقوط کردند و طلا افزایش یافت.
 • شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مارس برای اولین بار در 4 ماه اخیر کاهش یافت و به 63.4 در مقابل 67.0 ماه قبل رسید اگرچه خانوارها انتظار داشتند که تورم در 12 ماه آینده و پس از آن کاهش یابد. انتظارات تورمی از 4.1% در فوریه به 3.8% در مارس کاهش یافته است که کمترین میزان از آوریل 2021 است.
 • شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه فوریه 0.25% سالانه کاهش یافت که اولین کاهش سالانه در دو سال گذشته است. کارشناسان معتقدند که سیاست های پولی در حال نشان دادن اثرات خود است.
 • شاخص پیشرو هیئت کنفراس LEI برای ایالات متحده نیز پس از کاهش 0.3 درصدی در ژانویه، 0.3% دیگر در فوریه کاهش یافت و به 110.0 رسید.
 • شاخص های CPI و Core Cpi اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند.
  در حال حاضر تورم حوزه یوره به 8.5% و اتحادیه اروپا به 9.9% رسیده است.
  تورم در سال قبل برای حوزه یورو و اتحادیه اروپا به ترتیب 5.9% و 6.2% بوده است.