تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص اعتماد مصرف کننده GFK بریتانیا در ساعت 02:31، شاخص تورم تولید کننده آلمان در ساعت 09:30، خرده فروشی کانادا در ساعت 16:00 و سخنرانی جروم پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در ساعت 18:30.

  • پیش بینی می شود اعتماد مصرف کننده بریتانیا در ماه می کاهش یافته و به 33- در مقابل 30- ماه آوریل برسد.
  • بنا به پیش بینی تورم تولید کننده آلمان در ماه آوریل 4.5% کاهش می یابد که بیشتر از 2.6% کاهش در ماه مارس است.
  • پیش بینی می شود خرده فروشی ماه مارس کانادا افزایش یافته و به 0.1% در مقابل کاهش 0.2 درصدی ماه فوریه برسد.
    همچنین پیش بینی برای خرده فروشی خالص که شامل فروش اتومبیل و قطعات یدکی نمی شود، افزایش 0.1 درصدی در مقابل کاهش 0.7 درصدی ماه فوریه است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • اعتماد مصرف کننده بریتانیا در ماه می بهتر از انتظار ظاهر شد و به 27- در مقابل 33- مورد انتظار و 30- ماه قبل رسید.
  • تورم تولیدکننده آلمان در اشل ماهانه 0.3% افزایش یافت که مطابق پیش بینی نبود اما، در اشل سالانه تورم تولید کننده در ماه آوریل 4.1% رشد کرد که کندترین افزایش در دو سال اخیر است.
  • خرده فروشی ماه مارس کانادا بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 1.4% کاهش یافت.
    خرده فروشی خالص نیز با 0.3% کاهش بهتر از ماه قبل و کمتر از پیش بینی ظاهر شد.