تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: pmi ساخت و ساز اتحادیه اروپا به گزارش S&P Global در ساعت 12:00، شاخص pmi ساخت و ساز بریتانیا به گزارش S&P Global/CIPS در ساعت 13:00، آمار خرده فروشی اتحادیه اروپا در ساعت 13:30 و شاخص PMI کانادا به گزارش Ivey در ساعت 18:30.

 • شاخص مدیران خرید ساختمان اتحادیه اروپا در ماه فوریه فردا منتشر می شود.
  شاخص در ژانویه 46.1 بود که نسبت به ماه قبل از آن (42.6) رشد داشت.
 • پیش بینی می شود این شاخص برای بریتانیا 48.5 در مقابل 48.4 ماه قبل ثبت شود.
 • طبق پیش بینی، آمار خرده فروشی اتحادیه اروپا نسبت به ماه قبل بهبود داشته و %0.4- را در مقابل کاهش 2.7 درصدی ماه قبل از آن ثبت خواهد کرد.
  همچنین پیش بینی  ها حاکی از افزایش 1.9 درصدی خرده فروشی سالیانه نسبت به %2.8- دوره یکساله منتهی به ماه قبل است.
 • پیش بینی می شود شاخص pmi کانادا به گزارش Ivey شاهد کاهش بوده و 57.7 را در مقابل 60.1 ماه ژانویه نشان دهد هر چند که همچنان در حوزه رشد باقی خواهد ماند.
  این شاخص پیشرو تولید و تورم، بین تحلیلگران بسیار محبوب است. رشد آن نشانه ایست بر تغییرات مطلوب در شرایط بازار و سیگنال صعودی برای دلار کانادا است.

نتایج مهمترین اتفاق های امروز:

 • شاخص pmi کانادا به گزارش مدرسه تجارت Ivey نشان داد که سرعت رشد اقتصادی در فوریه کمتر شده و به 51.6 در مقابل 60.1 ماه قبل رسیده است. 
 • آمار خرده فروشی حوزه یورو و اتحادیه اروپا نسبت به ژانویه تنها 0.3% رشد داشت در حالیکه کاهش 2.3 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می داد.
  این آمار نشان دهنده تقاضای اندک مصرف کننده و خطر رکود فراگیر در این حوزه اقتصادی است.

 • سفارشات کارخانه ای ایالات متحده در فوریه کاهش یافت و %1.6- در مقابل %1.7 ماه قبل رسید.
 • شاخص pmi ساخت و ساز اتحادیه اروپا برای فوریه کاهش یافت و  47.6 در مقابل 46.1 ماه قبل اعلام شد.
 • شاخص pmi ساخت و ساز بریتانیا اما نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به 54.6 در مقابل 48.4 ماه قبل رسید.