تقویم اقتصادی سه شنبه 02 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 02 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از:PMI خدماتی و تولیدی حوزه یورو در ساعت 11:30، PMI خدماتی و تولیدی بریتانیا در ساعت 12:00،PMI تولیدی و خدماتی ایالات متحده در ساعت 17:15 و فروش خانه های نوساز ایالات متحده در ساعت 17:30.
همچنین امروز ادامه مذاکرات سقف بدهی در ایالات متحده برگزار می شود.

 • مطابق پیش بینی pmi تولیدی حوزه یورو در ماه می  به 44.8 در مقابل 45.8 ماه آوریل کاهش یابد.
  پیش بینی برای pmi خدماتی اما، افزایش و 56.4 در مقابل 56.2 ماه آوریل است.
 • پیش بینی می شود pmi تولیدی بریتانیا در ماه می کاهش یافته و به 47.1 در مقابل 47.8 ماه آوریل برسد.
  پیش بینی برای pmi خدماتی نیز 55.4 در مقابل 55.9 ماه قبل است.
 • بنا به پیش بینی pmi تولیدی ایالات متحده در ماه می نسبت به ماه آوریل کاهش یافته و به 50.0 در مقابل 50.2 ماه قبل برسد.
  pmi خدماتی بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 53.6 خواهد بود.
 • پیش بینی می شود فروش خانه های نوساز در ماه آوریل به 0.659 میلیون مورد در مقابل 0.683 میلیون مورد ماه مارس برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • فلش pmi تولیدی حوزه یورو در ماه می 44.6 را ثبت کرد که هم از ماه قبل و هم از پیش بینی کمتر بود. pmi تولیدی نیز 55.9 ثبت شد که از پیش بینی و ماه قبل کمتر بود.
  در پی نتایج ضعیف تر از انتظار pmi های حوزه یورو، سهام اروپایی تضعیف شدند.
 • pmi تولیدی بریتانیا در ماه می کمتر از پیش بینی و ماه قبل و 46.9 ثبت شد.
  pmi خدماتی نیز 55.1 ثبت شد که از انتظار و ماه قبل کمتر بود.
 • pmi تولیدی ایالات متحده در ماه می کمتر از انتظارها ظاهر شد و با ثبت عدد 48.5 مجددا به محدوده رکود و زیر 50 بازگشت.
  pmi خدماتی اما فراتر از انتظار ظاهر شد و با ثبت عدد 55.1، pmi ترکیبی را به 54.5 رساند که به وضوح بهتر از ماه قبل و پیش بینی بود.
 • فروش خانه های نوساز ایالات متحده در ماه آوریل 0.683 میلیون مورد را ثبت کرد که از پیش بینی و 0.656 میلیون ماه قبل از آن (بازنگری شده) بیشتر بود.