تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص فضای کسب و کار Ifo آلمان در ساعت 12:00 و شاخص اعتماد مصرف کننده هیات کنفرانس ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • موسسه ifo که شاخص فضای کسب و کار آلمان را گزارش می کند داده ها را از بیش از 700 شرکت و کسب و کار دریافت کرده و از آنها می خواهد که وضعیت فعلی و انتظاراتشان از وضعیت برای شش ماه آینده را اعلام کنند.
    پیش بینی برای شاخص فضای کسب و کار ifo برای ماه جولای افزایش به 90.0 در مقابل 88.5 ماه ژوئن است.
  • شاخص اعتماد مصرف کننده -که بر اساس نظرسنجی ماهانه از بیش از 3000 خانوار گزارش می شود- شاخصی است برای سنجش میزان اعتماد مصرف کننده به ثبات اقتصادی کشور.
    پیش بینی می شود شاخص اعتماد مصرف کننده CB در ماه جولای کاهش یافته و به 106.0 در مقابل 109.7 ماه ژوئن برسد.