تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: آمار خرده فروشی ژاپن در ساعت 03:20، آمار خرده فروشی استرالیا در ساعت 04:00، GDP ژانویه کانادا در ساعت 17:00، بارومتر اقتصادی شیکاگو در ساعت 18:15 و شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده در ساعت 18:30.

 • طبق پیش بینی آمار خرده فروشی ماه ژانویه ژاپن برابر %0.2- در مقابل رشد 1.1 درصدی ماه قبل خواهد بود. خرده فروشی در ژاپن بی ثبات و فصلی و شاخصی مهم برای کل اقتصاد است.
 • خرده فروشی دسامبر استرالیا پس از 11 ماه افزایش متوالی، شاهد یک کاهش چشمگیر بود و به %3.9- رسید که ناشی از تورم مصرف کننده بود.
  پیش بینی می شود آمار خرده فروشی برای ماه ژانویه 0.2% کاهش یابد  (%0.2-) هر چند که نسبت به ماه قبل افزایش را تجربه خواهد کرد.
 • پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به 0.0% در مقابل 0.1% ماه قبل برسد.
  برای GDP دوره ای نیز کاهش پیش بینی می شود: %0.2- در مقابل %0.7 دوره قبل 

اما مهمترین رویدادهای امروز مربوط به داده های ایالات متحده است.

 • پیش بینی می شود که فشارسنج اقتصادی شیکاگو (pmi شیکاگو) اندکی افزایش یافته، به 44.6 در مقابل 44.3 برسد ولی همچنان در مرحله انقباض باقی بماند.
 • داده های اعتماد مصرف کننده ی امروز، برای بسیاری از تحلیلگران جالب توجه است چرا که دیدی از چشم انداز اقتصادی و انتظارات تورمی خانوارهای آمریکایی ارائه می کند.
  طبق پیش بینی، شاخص افزایش را تجربه کرده و به 107.7 در مقابل 107.1 ژانویه خواهد رسید.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بر خلاف پیش بینی ها، اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه فوریه کاهش یافت و به 102.9 در مقابل 106 ماه ژانویه رسید.
  این کاهش نشان دهنده نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت ها و چشم انداز کوتاه مدت بازار کار است.
 • فشارسنج اقتصادی شیکاگو نیز برخلاف انتظارات کاهش یافت و به 43.6 در مقابل 44.3 ماه قبل رسید که نشان دهنده کاهش فعالیت های صنعتی و کارخانه ای در ایالات متحده است.
 • انتشار داده ها و افزایش نگرانی از بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی تر، منجر به کاهش وال استریت شد.
 • خرده فروشی استرالیا در ژانویه %1.9 در مقابل %4.0- ماه قبل افزایش یافت. در اشل سالانه فروش %7.5 افزایش یافت که تا حدی ناشی از افزایش قیمت ها بود.
  مصرف کننده منعطف یک عامل کلیدی در اعتماد سیاست گذاران به بالا نگهداشتن نرخ بهره است.
 • gdp کانادا در سه ماهه چهارم %0.0 در مقابل %0.6 دوره قبل بود.
  از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه نیز کاهش یافت و به %0.1- در مقابل %0.1 ماه قبل رسید.
  این نتایج از تصمیم BoC برای توقف چرخه افزایش نرخ در نشست بعدی حمایت می کند.
 • خرده فروشی ژاپن بیشترین سرعت رشد در نزدیک به دو سال گذشته را تجربه کرد و به %1.9 افزایش در مقابل %1.1 ماه قبل رسید.
  در اشل سالانه نیز %6.3 افزایش در مقابل %3.8 ثبت شد.