تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره رزرو بانک استرالیا در ساعت 08:00، سفارشات کارخانه ای آلمان در ساعت 09:30، خرده فروشی حوزه یورو در ساعت 12:30 و شاخص Ivey PMI کانادا در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی اقتصاددانان رویترز، RBA نرخ بهره را علیرغم تورم بالاتر از هدف در 3.85% ثابت نگه خواهد داشت. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که چرخه افزایش نرخ به پایان نرسیده و در جلسات بعدی شاهد افزایش های بیشتر خواهیم بود.
 • پیش بینی می شود سفارشات کارخانه ای آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه بورو در ماه آوریل 0.3% کاهش را در مقابل 10.7% کاهش ماه مارس ثبت کند.
  پیش بینی برای سفارشات کارخانه ای در اشل سالانه نیز کاهش 8.4 درصدی در مقابل 11.0% کاهش ماه مارس است.
 • پیش بینی برای خرده فروشی حوزه یورو در ماه آوریل، افزایش 0.1 درصدی در مقابل 1.2% کاهش ماه مارس است.
  در اشل سالانه نیز انتظار می رود شرایط بهتر شده و شاهد کاهش 1.8 درصدی در مقابل 3.8% کاهش ماه مارس باشیم.
 • پیش بینی می شود شاخص مدیران خرید کانادا به گزارش بیزینس اسکول Ivey در ماه می کاهش یافته و به 54.2 در مقابل 56.8 ماه آوریل برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بر خلاف انتظارات، امروز RBA نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.1% رساند و در عین حال، نسبت به افزایش های بعدی برای مقابله با تورم هشدار داد. در پی این اقدام اوزی پرواز کرد.
 • خرده فروشی حوزه یورو بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند و در اشل سالانه، کاهش 2.6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد.
 • سفارشات کارخانه ای آلمان در ماه آوریل 0.4% کاهش یافت که از پیش بینی 0.3 درصدی کمتر بود.
 • شاخص Ivey PMI کانادا در ماه می بیش از انتظار کارشناسان کاهش یافت و به 53.5 در مقابل 54.2 مورد انتظار و 56.8 ماه قبل رسید.