تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 29 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تولید ناخالص داخلی ، خرده فروشی و تولیدات صنعتی چین در ساعت 05:30، تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا در ساعت 09:30، شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ساعت 16:00 و مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ساعت 16:00.

امروز بازارها به روز شلوغ چین چشم دوخته اند تا میزان فعالیت اقتصادی و تقاضا در این کشور را پس از پایان قرنطینه کووید-19 ارزیابی کنند.

 • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول 2023 به 1.3% در مقابل بدون تغییر دوره قبل برسد.
  پیش بینی gdp در اشل سالانه نیز رشد 4.8 درصدی در مقابل 2.9% دوره قبل است.
 • پیش بینی می شود خرده فروشی چین در ماه مارس در اشل سالانه رشد 0.8 درصدی در مقابل 3.5% ماه قبل برسد.
 • پیش بینی می شود رشد تولیدات صنعتی سال به سال چین در ماه مارس به 3.1% در مقابل 2.4% فوریه برسد.
 • طبق پیش بینی، تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا در ماه مارس کاهش 11800 موردی در مقابل 18800 کاهش ماه فوریه خواهد داشت.
 • پیش بینی می شود شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ماه مارس 0.8% در مقابل 0.4% ماه قبل افزایش یابد.
  پیش بینی برای core cpi نیز 0.4% افزایش در ماه مارس در مقابل 0.5% افزایش ماه قبل از آن است.
 • پیش بینی می شود که تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ایالات متحده در ماه مارس به 1.431 میلیون مورد در مقابل 1.550 میلیون مورد ماه قبل کاهش یابد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • شاخص تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول بیشتر از انتظارات ظاهر شد و 2.2% رشد کرد.
  در اشل سالانه، gdp با 4.5% رشد اگرچه از پیش بینی ها کمتر بود ولی از 2.9% قبلی بالاتر ظاهر شد.
 • خرده فروشی چین در اشل سالانه بسیار بهتر از انتظارات ظاهر شد و به 10.6% رشد رسید.
 • تولیدات صنعتی نیز %3.9، افزایش یافت که از پیش بینی و قرائت قبلی بهتر بود.
 • تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا بر خلاف پیش بینی ظاهر شد و 28200 مورد افزایش را در مقابل 11800 مورد کاهش مورد انتظار ثبت کرد.
 • تورم مصرف کننده کانادا در ماه مارس 0.5% افزایش یافت که از پیش بینی کمتر ولی از 0.4% ماه قبل بیشتر بود.
  شاخص core cpi نیز به 0.6% افزایش یافت که از پیش بینی ها و ماه قبل بیشتر بود.
 • مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ماه مارس به 1.413 میلیون مورد کاهش یافت که از پیش بینی و ماه قبل کمتر بود و مهر تاییدی زد به رکود عمیق در بازار مسکن.