تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تولیدات صنعتی ژاپن در ساعت 08:00، تورم تولید کننده آلمان در ساعت 09:30 و مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • پیش بینی می شود خوانش نهایی تولیدات صنعتی ژاپن در ماه آوریل نسبت به خوانش مقدماتی تغییری نکرده و کاهش 0.4 درصدی را در مقابل 1.1% افزایش ماه مارس ثبت کند.
  • پیش بینی می شود که تورم تولید کننده آلمان در ماه می 3.3% کاهش را در مقابل 0.3% افزایش ماه آوریل تجربه کند.
  • انتظار می رود که مجوزهای ساخت مسکن در ایالات متحده کاهش یافته و به 1.413 میلیون مورد در ماه می در مقابل 1.416 میلیون مورد ماه آوریل برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

قیمت های تولیدکننده آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو 1.4% کاهش یافت و امیدها به مهار تورم را بیشتر کرد.
در اشل سالانه، تورم PPI با رشد 1.0 درصدی، کمترین سرعت رشد در دو سال گذشته را ثبت کرد.

مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ماه می به 1.491 میلیون مورد افزایش یافت که از پیش بینی و ماه قبل بیشتر بود.
شروع ساخت و ساز مسکن تک خانوار نیز در ماه می جهش کرد و با افزایش 21.7 درصدی به 1.631 میلیون مورد افزایش یافت.

تولیدات صنعتی ژاپن در ماه آوریل (قرائت نهایی) بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 0.7% رشد را ثبت کرد.