تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا در ساعت 16:00، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00 و فروش خانه های موجود ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • بنا به پیش بینی شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا به 18.0- در مقابل 31.3- ماه آوریل می رسد.
    خوانش زیر صفر نشان دهنده وضعیت بد سنتیمنت تجاری ایالات متحده است.
  • بنا به پیش بینی، تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 13 می کاهش یافته و به 253 هزار در مقابل 264 هزار مورد هفته قبل از آن برسد. کاهش تعداد مدعیان منجر به افزایش نگرانی های تورمی می شود.
  • پیش بینی می شود فروش خانه های موجود در ماه آوریل به 4.47 میلیون در مقابل 4.44 میلیون مورد ماه مارس برسد. این شاخص قدرت بازار مسکن و تقاضای کلی آن را نشان می دهد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 13 می به 242 هزار مورد کاهش یافت که از پیش بینی و 264 هزار مورد هفته قبل از آن کمتر بود. کاهش در تعداد مدعیان بیکاری نشان داد که بازار کار همچنان فشرده است.
  • فروش خانه های موجود ایالات متحده در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی و به دلیل افزایش قیمت مسکن در نیمی از کشور کاهش یافت. فروش خانه های موجود با 3.4% کاهش به 4.28 میلیون مورد رسید.
  • شاخص تولیدات صنعتی فیلی فد بهتر از پیش بینی ظاهر شد و به 10.4- در مقابل 18.0- مورد انتظار رسید. با این وجود شاخص همچنان در محدوده زیر صفر قرار دارد.