تقویم اقتصادی چهارشنبه 15تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی چهارشنبه 15تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 15تیر ماه 1401

1 سفارشات کارخانه منتشر شده شاخصی است که شامل محموله ها، موجودی ها و سفارشات جدید و تکمیل نشده است. افزایش در کل سفارش کارخانه ممکن است نشان دهنده توسعه اقتصاد آلمان باشد و می تواند یک عامل تورم باشد. شایان ذکر است که کارخانه آلمانی به سختی بر تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تأثیر مثبت یا منفی دارد. خواندن بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) است، در حالی که خواندن پایین منفی است

2 شرایط کسب و کار در بخش ساخت و ساز بریتانیا را نشان می دهد. شایان ذکر است که بخش ساخت و ساز به اندازه بخش تولید بر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت یا منفی ندارد، در نتیجه مقادیر بالای 50 نشانگر افزایش (یا صعودی برای) پوند است، در حالی که مقادیر کمتر از 50 را نشان می دهد. منفی (یا نزولی) دیده می شود.

3 پیش بینی ها به عنوان مبنای کمیسیون اروپا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و روند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با اقدامات ریاضتی بالقوه و سایر کاهش هزینه های اجباری عمل می کند.

4 خرده‌فروشی منتشر شده توسط یورواستات، معیاری از تغییرات در فروش بخش خرده‌فروشی منطقه یورو است. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. درصد تغییرات نشان دهنده نرخ تغییرات چنین فروش هایی است. تغییرات به طور گسترده به عنوان شاخصی از هزینه های مصرف کننده دنبال می شود. معمولاً رشد مثبت اقتصادی برای یورو « صعودی » را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نرخ پایین برای یورو منفی یا نزولی تلقی می‌شود.

5 . اوراق قرضه فدرال آلمان سررسید بیش از ده سال دارند. بازده جوایز نشان دهنده بازدهی است که سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا سررسید دریافت می کند. سرمایه گذاران نوسانات بازدهی را رصد می کنند و میانگین نرخ در حراج را با نرخ حراج های قبلی همان اوراق به عنوان شاخصی از وضعیت بدهی دولت مقایسه می کنند.

6 نظرسنجی است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده برای کمک به اندازه گیری فرصت های شغلی خالی انجام شده است. هر ماه داده ها را از کارفرمایان از جمله خرده فروشان، تولیدکنندگان و دفاتر مختلف جمع آوری می کند.

7 شاخص مدیران خرید توسط مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) شرایط کنونی بخش خدمات ایالات متحده را نشان می دهد که از لحاظ تاریخی سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی داشته است. چاپ بالای 50 نشان دهنده گسترش فعالیت اقتصادی بخش خدمات است. قرائت های قوی تر از حد انتظار معمولاً به دلار کمک می کند تا در برابر رقبای خود قدرت بیشتری پیدا کند.

8 صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال معمولاً سه هفته پس از روز تصمیم گیری سیاست منتشر می شود. سرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد چشم انداز سیاست در این نشریه در کنار تقسیم آرا هستند. لحن صعودی احتمالاً باعث تقویت ارزش دلار می شود در حالی که موضع منفی به عنوان دلار منفی در نظر گرفته می شود.