تقویم اقتصادی 21 تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی 21 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی 21 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی 21 تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی 21 تیر ماه 1401

1 تغییرات در ارزش واقعی خرده فروشی از شرکت های شرکت کننده را با اطلاعات مدیریتی ارزشمند به طور منظم و قابل اعتماد اندازه گیری می کند. خواندن بالا برای پوند انگلیس مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی تلقی می شود.

2 شاخص قیمت تولیدکننده که توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر شده است، معیاری برای قیمت کالاهای خریداری شده توسط شرکت های داخلی در ژاپن است. PPI با CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) همبستگی دارد و راهی برای اندازه گیری تغییرات در هزینه تولید و تورم در ژاپن است. قرائت بالا به عنوان پیش بینی افزایش نرخ تلقی می شود و برای ین مثبت (یا صعودی) است، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

3 اطمینان مالی مصرف کنندگان یک شاخص پیشرو در هزینه کردن این افراد است که خود به وضوح وضعیت فعالیت های اقتصادی یک کشور را می تواند به تصویر بکشد.

4 اعتماد کسب و کار بانک ملی استرالیا یک بررسی از وضعیت فعلی کسب و کار در استرالیا است. این نشان دهنده عملکرد کلی اقتصاد استرالیا در یک دیدگاه کوتاه مدت است. رشد اقتصادی مثبت حرکت های صعودی را برای AUD پیش بینی می کند، در حالی که رشد منفی به عنوان نزولی دیده می شود.

5 احساسات سرمایه گذاران نهادی را اندازه گیری می کند، که منعکس کننده تفاوت بین سهم سرمایه گذاران خوشبین و تحلیلگران بدبین است. به طور کلی، دیدگاه خوش بینانه برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که دیدگاه بدبینانه منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

6 اعضای شورای حاکم در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی منطقه یورو رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

7 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.