برجام

سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر دیپلماسی پویا است

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: سیاست خارجی دولت سیزدهم بر پایه دیپلماسی متوازن و پویا و تعاملات هوشمند است.

حسین امیرعبداللهیان امشب در گفت و گو با خط مقدم شبکه خبر به تشریح آخرین تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای ملت ایران پرداخت.

دیپلمات عالی ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره ترافیک اخیر دیپلماتیک در تهران، گفت: سیاست خارجی دولت سیزدهم رئیس جمهور بر اساس دکترین دیپلماسی متوازن است که هم پویا و هم شامل تعاملات هوشمندانه است.

امیرعبداللهیان گفت: در چارچوب این دکترین سیاست خارجی یکی از اولویت های اصلی همکاری و تعامل هرچه بیشتر با کشورهای همسایه و یکی دیگر از اولویت ها تمرکز بر همکاری با کشورهای آسیایی است.

وی افزود: به این دلیل که آسیا پدیده جدید قرن حاضر است که ما در آن زندگی می کنیم و این قاره دارای ظرفیت های زیادی است که بخشی از آن در کشورهای همسایه ما است.

وی با بیان اینکه اگر اخبار سفرهای رئیس جمهور در 11 ماه گذشته را مطالعه می کردید، متوجه می شدید که «سعی کرده ایم بخش های غیر فعال در روابط دیپلماتیک خود با کشورهای همسایه را فعال کنیم.

امیرعبداللهیان گفت: در حوزه همسایگان شمالی ایران و برخی کشورها مانند ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان هر کدام ظرفیت های بسیار مهمی هم در همکاری های دوجانبه و هم در تعامل مستقیم با استان های ایران دارند.

وی گفت: پیش از روی کار آمدن دولت جدید، پویایی کافی در آن زمینه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت.