لینک و ریپل در حال پیشتازی هستند

اطلاعات از منبع های متفاوت نمایان گر این است هنوز روند صعودی بازار رمز ارزها ادامه دارد به طوریکه چین‌لینک و ریپل بیشترین صعود را در میان ارزهای برتر بازار به ثبت رسانده‌اند.

چین‌لینک بیش از ۱۱ درصد افزایش قیمت را داشته است و قیمت هر واحد آن به ۳۳ دلار رسید.

این توکن با ارزش بازار تقریبا ۱۵ میلیارد دلار در رتبه ۱۳ بازار قرار دارد. ریپل هم نسبت به روز قبل ۶ درصد رشد کرد و قیمت آن در ناحیه ۱.۳۳ دلار قرار گرفت. بهای ریپل در سه هفته اخیر بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.