تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی دوشنبه 25 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز دوشنبه شاخص و آمار اقتصادی مهمی که بتواند بر بازار نوسان تغییر روند و جهت دار ایجاد کند، نیست و اخبار از درجه اهمیت متوسطی برخوردار هستند.

اما در کل بدلیل افزایش نرخ داده های تورمی هفته گذشته ایالات متحده آمریکا ،انتظارات برای اقدامات تهاجمی فدرال رزرو بیشتر شده است و این امر می تواند همچنان در روز دوشنبه تقویت دلار آمریکا نسبت به سایر رقبا را به دنبال داشته باشد.