تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی سه شنبه 19 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی سه شنبه 19 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز سه شنبه 19 مهر 1401 در بخش بریتانیا قرار است داده های مربوط به شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا برای ماه اوت منتشر شود که چشم انداز برای پوند کاملا مثبت است و انتظار می رود با 0.4 درصد افزایش از 5.5 درصد در عدد 5.9 درصد منتشر شود که قرائت بیشتر از انتظارات بازار می تواند تقاضا برای پوند را افزایش دهد.

در ادامه شاهد نتایج تغییرات مدعیان بیکاری بریتانیا برای ماه سبتامبر خواهیم بود که انتظار می رود تعداد مدعیان بیکاری از 6300 هزار نفر به4200 نفر کاهش یافته باشد که در صورت تحقق این امر پوند بریتانیا تقویت خواهد شد.

در انتهای روز تمامی توجهات به سمت سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان معطوف می شود، که تمامی معامله گران به دنبال سرنخی از چشم انداز آینده اقتصادی این کشور به همراه سیاست پولی که قرار است بانک مرکزی ادامه دهد خواهند بود.