بازدهی 10 ساله خزانه داری پیش از شاخص تورم کلیدی افزایش می یابد

بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا صبح روز جمعه، پیش از انتشار شاخص تورم کلیدی، افزایش یافت.
بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری با 4 واحد افزایش به 1.848 درصد در ساعت 7:15 صبح به وقت ET رسید. بازده اوراق قرضه 30 ساله خزانه داری با 4.4 واحد افزایش به 2.135 درصد رسید. بازده به صورت معکوس نسبت به قیمت ها حرکت می کند و 1 نقطه پایه برابر با 0.01٪ است.
شاخص مخارج مصرف شخصی دسامبر، که معیار اصلی تورم فدرال رزرو است، قرار است در ساعت 8:30 صبح روز جمعه به وقت شرقی منتشر شود.
با توجه به اینکه فدرال رزرو پس از آخرین جلسه سیاست گذاری خود در این هفته نشان داد که می تواند در ماه مارس افزایش نرخ بهره را برای کمک به مهار تورم آغاز کند ، سرمایه گذاران اطلاعات را از نزدیک تماشا خواهند کرد.
داده‌های درآمد و مخارج شخصی دسامبر نیز در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی به همراه شاخص هزینه اشتغال در سه ماهه چهارم منتشر می‌شود.
شاخص نهایی احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژانویه قرار است در ساعت 10 صبح به وقت شرقی منتشر شود.
هیچ مزایده ای برای روز جمعه برنامه ریزی نشده است.