در روز پرفرازونشیب بورس تهران، شاخص کل بورس روندی نزولی داشت اما حرکت شاخص کل با معیار هم‌وزن صعودی ماند.

شاخص کل بورس امروز با کاهشی ۲۸۴۰ واحدی در رقم یک‌میلیون و ۴۶۹ هزار واحد ایستاد اما شاخص کل با معیار هم‌وزن ۲۷۱۴ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۶ هزار و ۴۷۷ واحد را ثبت کرد.

در جریان معاملات امروز ۴۰۹ هزار معامله به ارزش ۴۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال انجام شد.

شاخص کل فرابورس نیز با کمتر از یک واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و ۸۵۷ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۴۰ هـزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال انجام شد.

در روز پرفرازونشیب بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۶۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال معامله شد.

500 دستگاه پژو 207 اتوماتیک در بورس امروز معامله شد

امروز در ۴ نوبت عرضه دو هزار دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک صورت گرفت. به نحوی که در عرضه اول پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی باقیمت پایه ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز و درنهایت باقیمت ۴۸۹ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان به فروش رسید.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید نیز باعرضه قیمت پایه ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز و باقیمت ۴۸۰ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان فروخته شد.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی هم باقیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان آغاز و درنهایت باقیمت ۵۱۰ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.