رشد نرخ ارز در ایران متأثر از شرایط روانی

مهم‌ترین عامل مؤثر رشد نرخ ارز در ایران ، فضای روانی حاکم بر جامعه است که البته مقطعی هم است.

بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است و معاملات آنی و نقدی به‌صورت اسکناس است.

به گفته کارشناسان هدف بازار گردان در این روزها نقد شوندگی بیشتر در بازار و پاسخ به نیاز متقاضیان بازار ارز است.

از سویی مهم‌ترین عامل مؤثر بر بازار متشکل ارزی جو روانی حاکم است که مقطعی بوده و نوساناتی را در قیمت ارز دارد.

امروز پنجشنبه 14 مهر ۱۴۰۱ قیمت دلار در صرافی ملی رقم ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار در این صرافی نیز ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان تعیین شد.

قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی‌ ملی ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان اعلام‌شده؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان قیمت خورده است.

به گفته تحلیلگران با توجه به اتفاقات اجتماعی اخیر در روزهای گذشته رشد نرخ ارز در ایران متأثر از شرایط روانی در بازار طبیعی بوده است و باوجوداین رشد قیمت بازار متشکل ارزی نقد شونده و روان است.

گفتنی است در بازار متشکل ارزی، ارزها به‌صورت نقد معامله می‌شوند و نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین‌شده و دستوری نیست.

همچنین در این بازارها خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را ثبت کرده و درنهایت بر اساس نزدیک‌ترین قیمت، معامله می‌کنند.

کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به‌عنوان بازیگردان اصلی، نرخ ارز را مدیریت می‌کند. نظارت بانک مرکزی بر این بازار به‌صورت سامانمند و غیرمستقیم خواهد بود.

شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز (بر اساس عرضه و تقاضا)، ایجاد مرجعی برای کشف نرخ و نرخ‌گذاری با کنترل و نظارت بانک مرکزی، ساماندهی و توسعه بازار نقدی ارز، کوتاه شدن دست دلالان بازار ارز و بازارهای غیررسمی در تعیین نرخ ارز و افزایش شفافیت مالی معاملات و فعالیت بازیگران اصلی بازار ارز از اهداف و مزایای ایجاد این بازار است.