نفت برنت با 47 سنت یا 0.6 درصد افزایش، به 84.39 ...

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افت 1.3 درصدی در ...

نفت خام برنت در معاملات آتی پنجشنبه با 43 سنت یا ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 62 سنت یا 0.7 درصد ...

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از کاهش 3 درصدی در ...

بهای معاملات آتی برنت برای تحویل در ژانویه 2.34 دلار کاهش ...

نفت خام برنت تا ساعت 01:55 به‌وقت گرینویچ با 7 سنت ...

اگرچه ترس از رکود جهانی رشد را محدود کرد، اما قیمت ...

قیمت نفت برنت برای تحویل در ژانویه با 73 سنت یا ...