اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید کوتاه مدت بوده که تریدر به ...