اندیکاتور McGinley نوعی میانگین متحرک است که می‌تواند نسبت به میانگین ...