هر اونس طلا با 0.6 درصد افزایش به 1808.07 دلار رسید ...

هر اونس طلا پس از افزایش بیش از یک‌درصدی در روز ...

هر اونس طلا با 0.16 درصد افزایش به 1795.24 دلار رسید ...

هر اونس طلا با 0.93 درصد کاهش به 1779.99 دلار رسید. ...

هر اونس طلا با 0.3 درصد کاهش به 1792.15 دلار رسید. ...

هر اونس طلا تا ساعت 00:38 به‌وقت گرینویچ تغییر چندانی نداشت ...

قیمت اونس طلا تا ساعت 00:08 به‌وقت گرینویچ تغییر چندانی نداشت ...

هر اونس طلا تا ساعت 02:24 GMT با 4 درصد افزایش ...

هر اونس طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از ...