بایننس از یک سیستم کنترل ریسک و یک مدل پرداختی پیچیده ...

درک نحوه صحیح ترید در فارکس نیازمند، آگاهی در زمینه موقعیت‌های ...