با رشد 3 درصدی طلا، هر اونس طلا آخرین بار با ...

هر اونس طلا تا ساعت 09:26 GMT با 0.2 درصد کاهش ...

با تثبیت دلار، هر اونس طلا تا ساعت 09:55 به‌وقت گرینویچ ...

با افزایش ارزش دلار، هر اونس طلا آخرین بار با 0.4 ...

هر اونس طلا تا ساعت 00:49 به‌وقت گرینویچ با 0.1 درصد ...

هر اونس طلا با 1.3 درصد کاهش به 1643 دلار و ...

هر اونس طلا پس از رسیدن به کمترین میزان خود از ...

هر گرم طلا پس از رسیدن به پایین‌ترین حد خود از ...

هر اونس طلا تا ساعت 01:44 به‌وقت گرینویچ با 0.2 درصد ...

هر اونس طلا تا ساعت 01:20 به‌وقت گرینویچ 0.2 درصد کاهش ...