شرکت گلدمن ساکس به دنبال تامین سرمایه دو میلیارد دلاری از ...