افزایش دوباره نرخ طلا پس از کاهش بیش از 1 درصدی ...

نرخ طلا در نزدیکی سطح روانی کلیدی 1800 دلار در هر ...

قیمت طلا در روز جمعه گذشته تقریباً یک درصد کاهش یافت ...

قیمت طلا در روز جمعه تقویت شد تا نزدیک به بالاترین ...

قیمت طلا در روز چهارشنبه گذشته تحت فشار تقویت دلار و ...

با افزایش ارزش دلار آمریکا، طلا روز سه شنبه گذشته اندکی ...

طلا روز دوشنبه به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا به بالاترین ...

طلا در روز جمعه هفته گذشته به بالاترین حد خود در ...

طلا روز پنجشنبه بیش از یک درصد افزایش یافت زیرا انقباض ...

قیمت طلا روز پنجشنبه پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ...