به دلیل تیرگی روابط بین ایالات‌متحده و حکومت اسلامی ایران، تنش ...

فدراسیون فوتبال ایالات‌متحده اعلام کرد که این تغییر پرچم برای نشان ...

اما بازیکنان به‌جای خواندن سرود مطابق معمول، چهره سنگی به نظر ...