بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه ژانویه با 54 سنت ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 25 سنت یا 0.3 درصد ...

هر بشکه نفت برنت با 32 سنت افزایش به 92 دلار ...

بهای معاملات آتی نفت برنت تا ساعت 00:33 به‌وقت گرینویچ با ...

معاملات آتی نفت برنت با 81 سنت یا 0.8 درصد کاهش ...

نفت خام برنت با 1.31 دلار یا 1.3 درصد افزایش به ...

معاملات آتی نفت برنت با 16 سنت یا 0.2 درصد افزایش ...

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افزایش 1.3 درصدی در ...

در پی این نشست قیمت جهانی هر بشکه نفت پایه برنت ...

تا ساعت 00:58 به‌وقت گرینویچ، هر اونس طلا با 0.1 درصد ...