پیش‌بینی می‌شود زمستان امسال سردتر از سال گذشته و سال‌های قبل ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 64 سنت یا 0.8 درصد ...

کشتی موردحمله نفت‌کش پاسیفیک زیرکون با پرچم لیبریا شناسایی‌شده است که ...

بهای معاملات آتی برنت برای تحویل در ژانویه 2.34 دلار کاهش ...

در پی ترس از کاهش تقاضا، بهای معاملات آتی نفت برنت ...

بهای آتی برنت 89 سنت یا 0.92 درصد کاهش یافت و ...

قیمت شاخص بین‌المللی نفت خام برنت پس از کاهش 0.3 درصدی ...

هر بشکه نفت برنت با 32 سنت افزایش به 92 دلار ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 21 سنت یا 0.2 درصد ...