برنت در فوریه با 26 سنت یا 0.3 درصد کاهش به ...

نفت برنت با 47 سنت یا 0.6 درصد افزایش، به 84.39 ...

شرکت گازپروم روسیه (MCX:GAZP) با قطع عرضه پاسخ داد و همچنین ...

بهای معاملات آتی نفت برنت 1.18 دلار یا 1.5 درصد افزایش ...

نفت خام برنت با 54 سنت یا 0.54 درصد افزایش به ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 64 سنت یا 0.8 درصد ...

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 34 سنت یا 0.5 ...

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افت 1.3 درصدی در ...

قیمت نفت خام آمریکا با 3 سنت کاهش به 74 دلار ...