بهای معاملات آتی نفت برنت با 66 سنت افزایش به 83 ...

قیمت نفت از بیش از 120 دلار در اوایل ژوئن به ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 5 سنت یا 0.06 درصد ...

بهای معاملات آتی نفت برنت با 45 سنت یا 0.5 درصد ...

نفت خام برنت پس از سقوط، 2.16 دلار یا 2.6 درصد ...

نفت خام برنت در معاملات آتی پنجشنبه با 43 سنت یا ...

قیمت نفت خام برنت با 1.20 دلار یا 1.4 درصد افزایش ...

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه ژانویه با 54 سنت ...

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت خود را 10 تا 100 دلار ...

قیمت هر بشکه نفت برنت تا ساعت 13:20 با 2.82 دلار ...