اتحادیه اروپا، همراه با گروه 7 و استرالیا، روز جمعه در ...

اتحادیه اروپا در این هفته محدودیت 62 دلار در هر بشکه ...