استراتژی فاندامنتال

چرا استراتژی فاندامنتال را می آموزیم؟

پاسخ روشن است که چرا باید به آموزش استراتژی فاندامنتال بپردازیم، همه مردم به گونه ای با سرمایه گذاری و پول پیوند دارند. به طور طبیعی سرمایه گذاران تمایل به دانستن عواملی که باعث نوسانات قیمت و تغییر آهنگ بازارهای مالی می شوند، هستند. پیامدهای عوامل موثر بر بازار کوتاه مدت یا بلندمدت است. سرمایه گذاران و افرادی که با نحوی با دارایی های مالی سر و کار دارند، بر اساس دیتا های مالی و اقتصادی، اطلاعات، اخبار و قیمت دارایی ها، انتظارات را درک می کنند. کارشناسان و مفسران با ریزبینی آینده و حال اقتصاد و بازارهای مختلف را تشریح کرده و به پیش بینی و ریسک های آینده می پردازند.

برخی معتقدند هر زمان به علت ها و دلایل تغییرات و ایجاد روند پی می بریم، شرایط را بهتر احساس و درک می کنیم. با این وجود گروه دیگری بر این باورند که چه نیازی است که علت ها و ریشه ها را بدانیم و بدون دانستن ریشه ها، سرمایه گذاری بر پایه تحلیل های فنی و تکنیکی قابل مدیریت است.

استراتژی های فاندامنتال به دنبال چه چیزی هستند؟

استراتژی های فاندامنتال تلاش دارد از طریق بررسی متغییرهای ریشه ای، ریسک موجود یا نقاط تمرکز بازار را شناسایی کرده و احساس بازار نسبت به شرایط آینده را درک کند. هرگونه دیتا، اطلاعات و اخباری که به طور مستقیم بر روی عرضه و تقاضا دارایی های مالی موثر باشد. به عنوان یک دیتا فاندامنتالی تلقی می شود. در این استراتژی ها اثر دیتا های فاندامنتالی بر روی وضعیت اقتصاد، بازارها و صنایع بررسی تا به وسیله آن به واکنش سرمایه گذاران و احساس عمومی بازارها پی ببرند. در حقیقت استراتژی های فاندامنتالی بر روی دلایل و ریشه های تغییرات قیمت تمرکز دارد.

نمونه واقعی: در تصویر زیر مهمترین دلایل تغییر نرخ برابری یورو به دلار مشاهده می کنید.

استراتژی فاندامنتال

اگر بپذیریم که تغییرات قیمت و گرایش بازیگران به وسیله پردازش عرضه و تقاضا دست یافتنی است آنگاه:

در استراتژی های فاندامنتال برای جستجو انتظارات، کافیست به دنبال ریسک ها و موضوع تمرکز بازار باشید. ریسک های بازار که ناشی از وضعیت اقتصاد و بازارهای مالی است، انتظارات و سطح عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین در استراتژی های فاندامنتال دیتا ها و اطلاعات موثر بر روی وضعیت اقتصاد و بازارهای مالی مورد توجه قرار می گیرد. تا به وسیله آن کنش یا واکنش عرضه و تقاضا پردازش شود. در واقع در این روش بازتاب اقتصاد و بازارهای مالی در نیروی عرضه و تقاضا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

استراتژی های فاندامنتال به طور کلی به دنبال پاسخ علت ها و دلایل تغییرات قیمت است و در اصل چرایی روندها و حرکت ها را جستجو می کند. تقریباً از اوایل 2007 تا اواخر 2008 نرخ مبادله یورو در برابر پوند افزایش یافت. این حاکی از دلایل مختلفی است که در این دوره سرمایه گذاران دارایی ها یورویی را با دارایی های پوندی مبادله می کرده اند. آیا تحلیل گر فاندامنتال قادر به تشخیص این موارد بود؟ یا آن را پیش بینی کند؟ آیا می توان نرخ مناسب مبادله یورو به پوند را برآورد کرد؟ چه راهبردی را برای آن برگزینیم؟

دریافت چنین موضوعی نیاز به کنکاش عمیق و تجربه کافی دارد، به طوری که در بررسی ریشه ای بتوان عوامل موثر بر تقاضای یورو و ریسک پوند را به درستی تشخیص داد. در استراتژی های فاندامنتال باید قدرت درک این موضوع را داشته باشید که حرکت ها و نوسانات کوتاه مدت بازار را از روندهای اصلی تفکیک کنید. اغلب سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که چشم اندازهای اقتصادی را درک کنند تا به وسیله آن روندهای بلندمدت بازار را تشخیص دهند.

 استراتژی های فاندامنتال

از دو دیدگاه می توان به استراتژی های فاندامنتال نگریست:

  1. تجزیه و تحلیل ارزش واقعی (تعیین نرخ)

در این بررسی کوشش می شود، با مطالعه اقتصاد، صنعت، صورت های مالی شرکت ها و توجه به الگوها و نظریه های تعیین قیمت ارزش واقعی دارایی ها تعیین شود. در این استراتژی فاندامنتال به بنیاد و اساس اقتصاد، بازارهای مالی و متغییرهای الگو بسیار اهمیت می دهند. و با تفسیر و مطالعه بنیادهای اقتصادی ارزش های آینده را ارزیابی می کنند. استراتژی های فاندامنتال از نقش مرکزی و محوری اقتصاد جهت تعیین حرکت قیمت ها در بازارهای مالی سود می برد. به دیگر سخن استراتژی های فاندامنتال در علم اقتصاد ریشه دارند و هدف آنها، توضیح، تفسیر و پیش بینی حرکت قیمت ها در نتیجه عوامل و بنیادهای اقتصادی است.

در استراتژی های فاندامنتال عوامل اقتصادی، عوامل مالی و سیاسی شناسایی و ارزیابی می گردند. در حقیقت هر عاملی که بر عرضه و تقاضای کالا یا خدمات تاثیرگذار باشد، مورد مطالعه قرار میگیرد. سیاست های پولی و مالی، دیدگاه بانک های مرکزی، دیتا های اقتصادی، عملکرد بازارهای مالی، میزان درآمد و تولید در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. پس از آن با بررسی همه دیتا ها و اطلاعات موجود، در استراتژی فاندامنتال بر پایه رابطه ها یا ساماندهی و طراحی الگویی به تعیین ارزش جاری دارایی پرداخته می شود. پس از تعیین ارزش واقعی، قیمت جاری با قیمت بازار مقایسه شده و تعیین می گردد که نرخ ها افزایش و کاهش خواهند یافت.

در ارزیابی و تعیین قیمت برآورد و سنجش متغییرها و تعیین دقیق رابطه بین متغییرهای الگو کار دشواری است. از طرف دیگر نقش زمان و انتظارات بازار در پیش بینی دخالت نشده است و معمولاً ارزیابی ها در کوتاه مدت با واقعیت ها همخوانی ندارند.

استراتژی فاندامنتال

2. بررسی بنیادها در جهت درک احساس و انتظارات عمومی بازار

در این بررسی علاوه بر توجه بر متغییرهای ریشه ای (مانند تورم، بازدهی، نرخ بهره و …) عوامل موثر بر ریسک پذیری یا ریسک گریزی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که انتظارات و واکنش بازار نسبت به آینده عامل تعیین کننده در عرضه و تقاضا است. تحلیل بنیاد های اقتصادی ضروری به نظر می رسد. این بخش از استراتژی فاندامنتال، به تعیین نرخ کمتر توجه دارد و عمده تمرکز آن بر یافتن ریسک های جاری و آینده بازار بر پایه توجه به تغییر عوامل ریشه ای و موثر در اقتصاد و بازارهای مالی است. موضوعات مورد بحث در بازارهای فارکس بیشتر بر روی این روش متمرکز خواهد بود. چرا که ارزش گذاری دارایی ها و تعیین دقیق مبادله مسیری بسیار دشوار و پیچیده است که در اغلب موارد با واقعیات بازار همخوانی ندارد.

برای درک این موضوع به یک نمونه واقعی توجه کنید. در نیمه نخست سال 2008 قیمت نفت با وجود افزایش میزان تولید نفت اوپک همچنان بالا رفت و به سطح 150 دلار نزدیک شد. رشد میزان تقاضای اقتصادهای نوظهور و کاهش ارزش دلار عوامل موثری بودند که بر روی تقاضا فشار  وارد می آوردند. در این زمان طرف عرضه نتوانست بر روی روند افزایشی نفت موثر باشد. در نیمه دوم سال ورق برگشت و با پایین آمدن رشد اقتصادی و بروز بحران مالی در سراسر دنیا تقاضا برای نفت کاهش یافت. انتظارات رکود اقتصادی عامل مهمی برای عقب نشینی تقاضا بود. بررسی بنیادهای اقتصادی بیانگر آن است که در نیمه اول سال ریسک تورم و عوامل موثر بر تقاضا سبب افزایش قیمت نفت نبوده و در نیمه دوم سال ریسک رکود و عوامل موثر بر پایین آمدن سطح تقاضا در کاهش قیمت نفت اثرگذار بوده است. در تجزیه و تحلیل فاندامنتال نفت عوامل موثر بر کاهش یا افزایش تقاضا باید مورد بررسی قرار گیرد. این وضعیت نشان می دهد که درک درست از عوامل موثر بر روی عرضه و تقاضای نفت می تواند به تحلیل گر کمک کند تا واکنش نیروهای بازار را پیش بینی کند.

نکته با اهمیت آن است که در استراتژی فاندامنتال نیازی نیست که همه عوامل موثر در تغییرات قیمت را مد نظر قرار داد.

تغییرات نفت

اهداف استراتژی فاندامنتال

استراتژی های فاندامنتال تلاش دارند که با بررسی عوامل اقتصادی و تجزیه تحلیل آنها به اهداف زیر دست یابد:

  1. ارزش واقعی نرخ مبادله یا قیمت
  2. توضیح و تفسیر علل حرکت قیمت ها
  3. عدم تعادلها
  4. تعیین جهت حرکت
  5. گزینش دارایی
  6. پیش بینی و برآورد قیمت

چیزی که به تجربه دریافته ام از میان اهداف فوق، موارد دو، سه، چهار، پنج به کمک استراتژی های فاندامنتال بسیار راحت تر از سایر استراتژی های تحلیلی قابل دسترسی هستند. یکی از ویژگی های منحصر به فرد استراتژی های فاندامنتال آن است که به تحلیلگر امکان گزینش دارایی را می دهد چرا که بر اساس بنیادهای اقتصادی به راحتی می توان دریافت که به طور کلی چه ارز یا دارایی ای قویترین و چه ارز یا دارایی ای ضعیفترین دارایی به شمار می روند.

از سوی دیگر جریان عمومی بازار و روندها با استفاده استراتژی های فاندامنتال بسیار دقیق تر و راحت تر از سایر روش ها و ابزارها همچون تحلیل تکنیکال قابل حصول است.

معایب و مزایا استراتژی فاندامنتال

نقطه ضعف استراتژی های فاندامنتال را به نوعی می توان در پیش بینی دقیق و برآورد نرخ مبادله عنوان کرد. چرا که بسیاری از تئوری های تعیین نرخ مبادلات ارز در دوره های کوتاه مدت از کارآمدی چندانی برخوردار نیستند و از این رو در این بخش ها می توان استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی را جایگزین نمود و تلفیقی از دو رویکرد فاندامنتال و تکنیکی را برای تحلیل بازارهای مالی به کار گرفت. از این طریق هر یک از استراتژی های تحلیلی به نوعی مکمل یکدیگر خواهند بود.

از طرف دیگر استراتژی فاندامنتال ابزار بسیار مناسبی برای یافتن عدم تعادلها به عنوان عامل اصلی نوسانات قیمت دارایی ها است. به جرات می توان گفت که هیچ یک از سایر روش های تحلیلی از قدرت استراتژی های فاندامنتال در این زمینه برخوردار نیستند.

سه هدف اصلی در استراتژی های فاندامنتال

  • قیمت چه باید باشد؟ و کجا باید باشد؟ در چه نقطه ای تعادل ایجاد می شود؟
  • ریسک و خطر آینده و جاری بازار کدام جهت است؟
  • چه دارایی بر دارایی دیگر برتری دارد؟